©i svetainì naudoja slapukus jþsù Gerät. Jei paspausite "Next", mes manome, kad jþs sutinkate gauti visus slapukus i¹ ¹ios svetainìs. Su¾inokite daugiau Privatumo politika toliau

Video nauja Çsiminti transporto priemonê Transporto priemonì pa¾ymìta Neto pagal PVM ástatymo §25a PVM payma negalima PVM